img 1025
Rejestracja obrazu współcześnie jest powszechna i nie wymaga specjalnych umiejętności. Informacja przeładowana w szczegółach dla wielu rejestratorów przekazów nie sprawia satysfakcji estetycznej. Dlatego często zdublowanie reduntantywne dokonuje sie poprzez wykorzystanie odbić naszej rzeczywistości zniekształcających obraz, który pobudza naszą wyobraźnię do nowych poszukiwań odbioru otaczającej nas rzeczywistości.