Identyfikacja

Książka identyfikacji graficznej zaprojektowana prze ze mnie i Jakuba Szkudlarskiego dla firmy Grupa Lotos

Identyfikacja graficzna to przede wszystkim wytyczne do których stosuje sie firma tworząc swój wizerunek na rynku. Składa się na nią w pierwszej kolejności znak graficzny, elementy bazowe, kolorystka, projekty akcydensów, gadżetów, reklam, i innych niezbędnych elementów w których występuje logo lub elementy stałe korporacyjne z nim powiązane.

Podkategorie