Spis treści

auditor iden

Auditor identyfikacja teczka 

Podstawowy projekt identyfikacji wizualnej firmy Auditor, składający się z nowego loga, akcydensów, ulotek reklamowych, teczki. Ustalone zostały kolorystyka firmy, sposób posługiwania się znakiem.


 

kiosk listownik

Identyfikacja Gdańskie Stowarzyszenie Kioskarzy 

Identyfikacja Gdańskie Stowarzyszenie Kioskarzy (znak i akcydensy oraz stickery).